Delavnica za tehnično analizo pri trgovanju na borzi

Naučite se veščin market timinga pri trgovanju z delnicami, tujimi valutami, surovinami in kriptovalutami

Delavnico organizirata BETA Group in Albacore njeno izvedbo pa podpirajo CFA združenje Slovenije. Vodil jo bo eden največjih strokovnjakov iz tega področja v Evropi, gospod Trevor Neil, ki ima več kot 40 letne izkušnje pri organizacijah kot sta Merrill Lynch in Bloomberg ter pri vodenju hedge skladov.

19. – 20. april 2022
Grand Union Hotel, Ljubljana

Delavnico podpirajo

Kaj je tehnična analiza?

Tehnična analiza je veščina trgovanja na borzi, ki se uporablja za oceno investicij in idetifikacijo trgovalnih priložnosti s pomočjo analize trendov podatkov kot sta cena in volumen trgovanja. Temelji na predpostavki, da se narava ljudi ne spreminja in sta zaradi povpraševanje in ponudba posledici psihologije množice. To posledično pomeni, da lahko na podlagi zgodovinskih podatkov napovemo kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Cene niso naključne temveč se gibljejo v trendih – bolje je trendu slediti kot se mu upirati (The trend is your friend). Zraven napovedovanja trendov je eno od ključnih področij uporabe tehnične analize tudi učinkovito obvladovanje tveganj in denarja s pomočjo pravilne velikosti trgovalnih pozicij, stop loss in entry stop naročil, določanja možnih nivojev rasti in padcev cene, itd.

Opis delavnice

Omenjena delavnica je edina, ki je popolnoma prilagojena načinu dela v finančnih institucijah s posebnim poudarkom na tem kako lahko dopolnjuje vase znanje iz področja temeljne (fundamentalne) analize in obvladovanja rizikov. V sklopu delavnice vas bo Trevor vodil skozi ključne komponente market timinga in ključne vidike doseganja boljših donosov ob zmanjšanjem tveganju. Za tiste, ki imate pridobljen naziv Chartered Financial Analyst je pomemben podatek, da bo delavnica pokrila in bistveno nadgradila celotno gradivo, ki je bilo del izpitov za pridobitev naziva.

Trevor pri svojem delu uporablja tako terminal Bloomberg kot Eikon (Thompson Reuters) in bo delil svoje izkušnje pri uporabi obeh sistemov ter iz različnih borz za trgovanje z delnicami, obveznicami, valutami, kriptovalutami in surovinami.

Glede na velik obseg zanimanja trgovcev z energijo 21. in 22. aprila organiziramo še eno delavnico z vsebino prilagojeno področju trgovanja z elektriko, zemeljskim plinom, naftnimi derivati, emisijskimi kuponi in drugimi energenti.

Predavatelj

Trevor Neil

Trevor je izkušen upravljalec portfeljev z več kot 40 letnimi izkušnjami iz borznega trgovanja. Svojo karierno pot je začel leta 1974 kot trgovec na borzi s kavo pri investicijski banki Merrill Lynch. V preteklosti je vodil dva hedge sklada. Od leta 2000 je štiri leta vodil oddelek tehnične analize pri Bloombergu.

Ima izkušnje pri trgovanju s surovinami, valutami, obveznicami, energenti, delnicami ter izvedenimi finančnimi instrumenti. Bil je član odbora, pri Združenju tehničnih analitikov, ki je ustanovil pridobitev najbolj priznanega strokovnega naziva iz tega področja na svetu – Chartered Market Technician (CMT). Trevor je zunanji urednik revije The Technical Analyst Magazine. Tesno sodeluje tudi z družbama Refinitiv (Thompson Reuters) in London Stock Exchange Group, ki spoznorirata njegove mesečne webinarje z naslovom Trevor Neil’s Technical Analysis Surgery namenjene borznim članom.

Zraven seminarjem za udeležence iz različnih organizacij izvaja tudi interne seminarje v vodilnih borznoposredniških hišah in bankah.

Pozanimajte se ali bo ta delavnica pomagala vam oz. vaši družbi.

Pretekli organizirani seminarji s strani Trevor Neila

Vsebina delavnice

Organizatorja

Albacore se ukvarja s svetovanjem iz področja prevzemov in združitev, prestrukturiranja ter zbiranjem dolžniškega in lastniškega kapitala. V zadnjih letih smo v Sloveniji in regiji opazili povečano potrebo po alternativnih investicijah, ki omogočajo diverzifikacijo portfeljev in storitvah individualnega upravljanja premoženja za bogate posameznike. Zaradi tega smo se v bodoče odločili svoje storitve razširiti tudi na te dve področji, pri obeh pa je poznavanje tehnične analize ključno za obvladovanje rizikov in doseganje boljših rezultatov.

BETA Group je podjetje, ki se ukvarja z organizacijo seminarjev in delavnic za borzne posrednike, upravljalce portfeljev, analitike zaposlene pri vodilnih finančnih institucijah po celem svetu. Pridobljeno znanje je ustrezno za pridobitev nazivov iz področja tehnične analize kot so CMT, CFTe, CISI mednarodni certifikati, itd. Seminarji se velikokrat izvajajo v sodelovanju Technical Analyst Magazine in Thompson Reuters. Vsi predavatelji Beta Group imajo več destletne izkušnje pridobljene v investicijskih bankah, trgovcih z energijo, hedge skladih ali borzno posredniških hišah.

Zanimivost

japonski candelstick (svečke) grafi

Eno od zelo priljubljenih vizualnih orodij tehnične analize so tako imenovani candelstick (svečke) grafi. Predpostavlja se, da jih je v 18. stoletju razvil trgovec z rižem po imenu Munehisa Homma (1724-1803). Leta 1710 so se za trgovanje z rižem pojavile terminske pogodbe (kupnoni) kjer so prodajalci lahko fiksirali ceno na določen datum v prihodonosti. Kmalu po ovedbi se je razvil zelo aktiven sekundarni trg s temi papirji na katerem je g. Homma zaslužil bogastvo s pomočjo analize psihologije udeležencev na trgu. Leta 1755 je napisal knjigo Fontana Zlata – Zapiski treh opic o denarju, ki je prva knjiga na to temo. V knjigi je postavil tezo, da imajo emocije trgovcev velik vpliv na ceno. Njegova slavna izjava je, da ko so vsi negativni bodo cene zrasle in obratno. Opisuje rotacijo Yanga (rast) in Yinga (padec) in da je v vsakem od niju malo drugega. Pri svojem trgovanju je zraven cen uporabljal tudi podatke o vremenu in volumnu transakcij.

Candlestick grafi imajo prednost, da so zelo vizualni in na njih z lahkoto prepoznamo najvišjo, najnižjo, začetno in zadnjo ceno v določenem časovnem intervalu. Uporabljajo se za prepoznavanje znakov obrata trenda, določanje območij podpore in prepreke nadaljnjemu padcu/rasti cen.

Med delavnico se bomo seznanili z osnovami candle stick grafov ter glavnimi znaki in zaporedji znakov, ki kažejo na obrat v trgu. Znaki in zaporedja znakov imajo v japonščini zelo zanimiva imena kot so Zvezda severnica, tri vrane, trije vojaki, kladivo, obešenec, itd.

Prijava na delavnico

2-dnevna delavnica

19. - 20. april 2022
990
  • Indvidualni pristop na delavnici
  • V ceno so vključeni topli in hladni napitki, prigrizki in kosilo
  • 20% popust za uporabnike Eikon in člane CFA Institut
  • 10% dodatni popust za vse udeležence ob prijavi dveh ali več iz iste družbe

Delavnica se začne čez

dni
ur
min
sek

Zagotovite si svoje mesto!

Število mest je omejeno na 30 udeležencev

21. – 22 april 2022
Grand Union Hotel, Ljubljana

Naučite se veščin market timinga pri trgovanju z elektriko, plinom, naftnimi derivati, emisijskimi kuponi, premogom

Delavnico organizirata BETA Group in Albacore njeno izvedbo pa podpirajo CFA združenje Slovenije, Ljubljanska borza. Vodil jo bo eden največjih strokovnjakov iz tega področja v Evropi, gospod Trevor Neil, ki ima več kot 40 letne izkušnje pri organizacijah kot sta Merrill Lynch in Bloomberg ter pri vodenju hedge skladov.

Albacore d.o.o. vse pravice pridržane 2022