ENG

Neodvisni finančni butik, ki nudi storitve s področja finančnega in investicijskega svetovanja ter individualnega upravljanja premoženja na najvišjem svetovnem nivoju.

Korak naprej

Kdo smo

Butik Albacore prisega na kombinacijo znanj, ki prinašajo konkurečne prednosti na posameznih segmentih trga in filozofijo, ki je osredotočena na pomoč in podporo podjetnikom.

Albacore vodijo izkušeni strokovnjaki z obsežnimi mednarodnimi izkušnjami in odličnimi lokalnimi povezavami. Naše delo se osredotoča na tesno sodelovanje s podjetniki in poslovodstvi ter drugimi deležniki z namenom doseganja nadpovprečnih rezultatov za svoje stranke.

Finančno svetovanje

V Albacorju v partnerstvu z našimi strankami analiziramo, podamo neodvisno mnenje in pomagamo izvesti izbrano strategijo pri nekaterih izmed najbolj kompleksnih in prelomnih trenutkov za podjetje.

Naše delo na področju svetovanja pri transakcijah vključuje svetovanje pri prevzemih in združitvah, oddelitvah, nakupu in prodaji podjetij, ustanavljanju skupnih družb ter managerskih prevzemih.

Ko se podjetje znajde v finančni stiski se je pomembno osredotočiti tako na širšo sliko, kot tudi na najmanjšo podrobnost. Zaradi izredne in stresne narave prestrukturiranj je bistveno, da lahko v takšnem obdobju zaupate svojim svetovalcem.

Naše storitve iz področja finančnega prestrukturiranja vsebujejo zmanjšanje dolgov, spreminjanje finančnih zavez, podaljšanje ročnosti, neodvisne preglede družb, upravljanje z likvidnostjo ter obveznostmi in refinanciranja.

Naše sposobnosti iz področja finančnih trgov obsegajo širok spekter transakcij iz področja zasebnega in javnega lastniškega ter dolžniškega financiranja kot so: bančni krediti, prodaja in ponovni najem sredstev, posojila in kapital zasebnih vlagateljev, svetovanje glede primernosti izdaje obveznic ali komercialnih zapisov, infrastrukturno in projektno financiranje, refinanciranja, svetovanje glede odnosov med skupinami delničarjev, itd.

Izberite področje finančnega svetovanja

Finančno prestrukturiranje

Pridobivanje finančih virov

Investicijsko svetovanje

Na področju investicijskega svetovanja sodelujemo s finančnimi institucijami ter z uspešnimi podjetniki in premožnimi posamezniki (profesionalne stranke), ki iščejo strokovno podporo pri plemenitenju svojega premoženja.

Naša dejavnost temelji na pristopu, kjer se zgledujemo po najboljših praksah Multi-Family Office podjetji, ki so v tujini že dobro poznane in zelo razvite. Sodelujemo s podjetniki in njihovimi družinami, ki v obdobju aktivne kariere ali po prodaji podjetja potrebujejo strokovno svetovanje pri upravljanju z zasluženimi sredstvi. Specializirani smo za optimizacijo tradicionalnih naložbenih portfeljev z uporabo likvidnih alternativnih naložb, pri čemer z uporabo kvantitativnih modelov stremimo k zagotavljanju optimalnega razmerja med donosnostjo in tveganjem naložbenih portfeljev naših klientov.

S strateškimi partnerji ponujamo likvidne alternativne naložbe. Večina teh strategij zasleduje startegijo absolutnega donosa, kar pomeni, da konstantno dosegajo pozitivne donose neglede na trend finančnih trgov. Njihove glavne značilnosti so konsistentnost donosv, visoka likvidnost in nekoleriranost s tradicionalimi naložbenimi razredi kot so delnice in obveznice.

Izberite področje investicijskega svetovanja

Individualno upravljanje premoženja

»Individualno upravljanje premoženja« je namenjeno podjetnikom, ki potrebujejo pomoč pri upravljanju presežnih denarnih sredstev. Kot odvisni borznoposredniški zastopnik vodilne regionalne neodvisne družbe za upravljanje premoženja Intercapital Asset Management svojim strankam ponujamo posamezniku (ali družini) prilagojene naložbene strategije za doseganje dogovorjenih naložbenih ciljev.  

Glavni cilj individualnega upravljanja premoženja je podjetniku prilagojena naložbena strategija. Podjetnika (in člane njihove družine) skrbno peljemo skozi proces ugotavljanja personaliziranega investicijskega profila, kjer definiramo vse potrebne postavke za uspešno doseganje naložbenih ciljev skozi investicijsko obdobje.

Glavni povdarek je na obvladovanju tveganj, saj si podjetnik ne sme dovoliti večjih nihajev portfelja. To je razlog, da so primerne startegije za podjetnika praviloma uravnotežene ali defenzivne. Razumevanje medgeneracijskega pričakovanja in potreb posameznega podjetnika (družine) je pomemben faktor pri določanju časovne komponete investicijske startegije. Ob upoštevanju profila tveganja in časovne komponete na koncu podjetniku določimo strateško alokacijo sredstev, ki definira tudi ciljni donos naložbenega portfelja.

Sestava naložbenega portfelja s strategijami Intercapital Asset Management-a

Prevzemi in združitve

Kako prodati podjetje

Izvedite vse o Albacorju

Spoznajte vodstvo

Greg McPartlin

Direktor

Matej Reisman

Direktor

Tin Herenda

Manager

Štirje koraki do uspeha

“Pri pripravi na bitko sem vedno ugotovil, da so načrti neuporabni, samo načrtovanje pa nepogrešljivo.”

Dwight D. Eisenhower

Identifikacija vaših potreb in pričakovanj

Z vami bomo sodelovali, da najdemo rešitev, ki bo zadovoljila cilje vaše družbe.

Izdelava načrta, ki ustreza vašim ciljem in proračunu

Naše rešitve prilagodimo vaši organizacijski kulturi, razpoložljivim sredstvom in načinu opravljanja dela. To pomeni, da vam damo na voljo več opcij glede obsega našega sodelovanja in da se lahko sami odločite kako veliko ali kako malo nas boste uporabili.

Implementacija načrta v sodelovanju z vami

Z vami ne bomo samo delali z ramo ob rami med trajanjem projekta ampak vam bomo nudili nasvete, vire in izobraževanje, da vam bodo rezultati na voljo še dolgo po zaključku projekta.

Ocenite ali smo dosegli vaše zahteve in vam pomagali pri uresničitvi vaših ciljev

Sledimo najvšijim standardom opravljanja storitev tako, da smo vedno veseli povratnih informacij glede kvalitete našega dela.

Nedavne

Transakcije

T-2 logo

Telekomunikacije

Svetovalec podjetju v zvezi z vrsto poslov

V TEKU

IT

Svetovalec uprave delničarjev pri prevzemu zasebnikov na Ljubljanski borzi

2023

Obnovljivi viri (Solar)

Svetovalci hitro rastočega dobavitelja v sektorju obnovljivih virov energije za potencialno prodajo

V TEKU

Obnovljivi viri

Svetovalci stranke pri potencialnem prevzemu

V TEKU

Industrijske zaloge

Svetovalec vodilnemu B2B ponudniku industrijskega materiala pri njegovi morebitni prodaji strateškemu investitorju

V TEKU

Financiranje

Svetovalec manjšinskim delničarjem družbe v sekundarni transakciji

2023

Embalaža

Svetovalec delničarju družbe pri prodaji večinskega deleža

2022

Financiranje

Svetovalec večinskemu delničarjem družbe pri prodaji strateškemu investitorju

2022

Naši zaposleni so ključni element pri doseganju zastavljenih ciljev.

V kolikor menite, da ste samostojna oseba, imate hkrati zelo dobre sposobnosti interakcije z drugimi ter ste osredotočeni na kvaliteto, vas vabimo da nam pošljete svoj življenjepis in motivacijsko pismo.

Vprašajte nas karkoli. Kadarkoli.

“Ne stremi k uspehu temveč
k temu, da imaš vrednost.”

Albert Einstein