ENG

O nas

Osredotočeni na prihodnost

Kdo smo

Butik Albacore prisega na kombinacijo znanj, ki prinašajo konkurečne prednosti na posameznih segmentih trga in filozofijo, ki je osredotočena na pomoč in podporo podjetnikom.

Albacore vodijo izkušeni strokovnjaki z obsežnimi mednarodnimi izkušnjami in odličnimi lokalnimi povezavami. Naše delo se osredotoča na tesno sodelovanje s podjetniki in poslovodstvi ter drugimi deležniki z namenom doseganja nadpovprečnih rezultatov za svoje stranke.

Naše vrednote

01

Poslušamo

Jasna in odprta komunikacija se lahko zgodi samo če vstopimo v dialog, smo pripravljeni poslušati eden drugega in razumeti pogled na situacijo iz druge strani

02

Naši zaposleni so naše edino sredstvo

Stremimo k temu, da privabimo ljudi z najboljšimi znanji za opravljanje dela, investiramo v njihov razvoj ter vzgajamo delovno okolje, ki vspodbuja visok nivo kvalitete dela in orientiranosti k strankam

03

Držimo se najvišjih profesionalnih standardov

Naša korporativna kultura se osredotoča na konstantno doseganje visokih standardov razmisleka, ukrepov in komunikacije

04

Zagotavljanje kvalitetnih storitev je naše edino merilo

Ocenite nas na podlagi tega kar naredimo, ne na podlagi tega kar rečemo, da bomo naredili

Vzamemo si čas, da razumemo priložnost in strateške želje naše stranke zato, da razumemo njihovo “destinacijo”.

V kolikor se odločite za sodelovanje
z nami

01

Identifikacija vaših potreb in pričakovanj

Z vami bomo sodelovali, da najdemo rešitev, ki bo zadovoljila cilje vaše družbe.

02

Izdelava načrta, ki ustreza vašim ciljem in proračunu

Naše rešitve prilagodimo vaši organizacijski kulturi, razpoložljivim sredstvom in načinu opravljanja dela. To pomeni, da vam damo na voljo več opcij glede obsega našega sodelovanja in da se lahko sami odločite kako veliko ali kako malo nas boste uporabili

03

Implementacija načrta v sodelovanju z vami

Z vami ne bomo samo delali z ramo ob rami med trajanjem projekta ampak vam bomo nudili nasvete, vire in izobraževanje, da vam bodo rezultati na voljo še dolgo po zaključku projekta.

04

Ocenite ali smo dosegli vaši zahteve in vam pomagali pri uresničitvi vaših ciljev

Sledimo najvšijim standardom opravljanja storitev tako, da smo vedno veseli povratnih informacij glede kvalitete našega dela.

Pomagali vam bomo na vsakem koraku

“Dajte mi šest ur da podrem drevo in bom prve štiri porabil za brušenje sekire.”

Abraham Lincoln

Naša skupina strokovnjakov vam je na voljo

Greg McPartlin

Direktor

Greg je aktiven na področju poslovnih financ že 30 let, kjer je zadnjih 20 let svetoval podjetjem v regiji Srednje in Vzhodne Evrope. Pred Albacorjem je bil Greg direktor oddelka za finančno svetovanje v Deloitte Central Europe in bil ustanovitelj tega oddelka v Sloveniji.

Sodeloval je pri mnogih kompleksnih in velikih transakcijah v različnih sektorjih, ki so vključevale privatizacije, prestrukturiranja, refinanciranja, managerske odkupe in druge transakcije. Njegovo tehnično znanje, razumevanje komercialne dinamike podjetij in globina njegovih izkušenj mu omogočajo strukturiranje rešitev, ki so v skladu s strateškimi potrebami podjetja in hkrati nudijo optimalno razmerje med tveganji in donosnostjo v dani situaciji.

Greg je diplomiral iz prava ter nato opravil licenco na inštitutu za kvalificirane računovodje Anglije in Walesa ter je hkrati član fakultete za poslovne finance.

greg.mcpartlin@albacore.si

Matej Reisman

Direktor

Matej je izkušen svetovalec na področju prestrukturiranj in M&A transakcij. V preteklosti je bil aktiven na velikem številu transakcij, ki so vključevale proizvodna podjetja, trgovska podjetja in ponudnike telekomunikacij.

Poleg transakcijskega svetovanja s podjetji sodeluje tudi pri vzspostavitvi modelov, ki temljijo na osnovi razporejanja stroškov na podlagi aktivnosti (activity based costing) in omogočajo podjetju pravilno spremljanje dobičkonosnosti po izdelkih, storitvah, oddelkih in drugih kazalnikih poslovanja. Kombinacija znanja s področja finančnega in managerskega svetovanja mu omogočata zares globoko razumevanje podjetij in posledično doseganje optimalnih rezultatov pri vsaki transakciji.

Matej je diplomiral na European Business School v Londonu iz področja financ ter je imetnik licenc CFA (Chartered Financial Analyst) in CMT (Chartered Market Technician) . 

matej.reisman@albacore.si

Tin Herenda

Manager

Tin se je pridružil Albacorju leta 2017 in je bil vključen v različne M&A transakcije in prestrukturiranja. V zadnjih letih je prevzel vodenje nekaterih večjih transakcij, v katerih je družba sodelovala predvsem v proizvodnem, inženirskem in IT sektorju. Eno od ključnih znanj, ki jih je Tin osvojil zgodaj v karieri, je finančno modeliranje dejavnosti podjetja, ki mu nato omogoča mnogo boljše razumevanje in pregled optimalne strukture posamezne transakcije.

Pred delom v Albacorju je bil Tin zaposlen v finančnem oddelku nemškega Henkla, ki se mu je pridružil po pripravništvu v zavarovalniški skupini Adriatic Slovenici (sedaj Generali).
 
Tin je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter je del študija opravil na gostujočih fakultetah v Frankfurtu in Lizboni, ki konstantno zasedata visoka mesta na mednarodnih lestvicah.
tin.herenda@albacore.si

Jan Koradin

Vodja upravljanja premoženja

Jan ima dolgoletne izkušnje na finančnih trgih, saj je že vrsto let je dejaven v investicijskem okolju v regiji. Dobro pozna nabor finančnih produktov, tako za institucionalne kakor tudi za individualne vlagatelje. Med drugim že mnogo let sodeluje pri ocenjevanju vzajemnih skladov na domačem trgu.

Janova karierna pot se je začela v družbi za upravljanje in brozno posredniški hiši Ilirika, kjer je pridobil dragocen vpogled v finančni trg. Kaseje se je pridružil zavarovalnici Avriro ter Skladu obrtnikov in podjetnikov, kjer je pridobil izkušnje kot upravljalec naložb. Svojo kariero je nato oplemenitil tudi z razvijanjem trgovalnih algoritmov za kripto naložbe.

Jan je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter je del študija opravil na gostujoči fakulteti v Torinu (Universita di Torino, Facolta di Economia). Poleg tega je leta 2012 zaključil z MBA programom na Cotrugli Business School.

jan.koradin@albacore.si

Gašper Marovt

Analitik

Gašper je svetovalec na področju prestrukturiranj in M&A transakcij. Pred prihodom v Albacore je Gašper pridobil bogate izkušnje v družbi Deloitte kot aktuarski svetovalec, kjer je združil analitične sposobnosti s strateško miselnostjo.

Gašper je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter trenutno zaključuje magisterij kvantitativnih financ in aktuarstva ter se zato zna orientirati s kompleksnimi podatki, kar mu omogoča sprejemanje odločitev na podlagi zahtevnih informacij.  

Kot tehnološko podkovan strokovnjak uporablja najsodobnejša orodja za optimizacijo alokacije virov in prepoznavanje priložnosti za rast. Gašper predstavlja dodano vrednost naši ekipi, saj je znan po svojem koloborativnem in premišljenem pristopu, ki povečuje natančnost in strateški vpogled v naša finančna prizadevanja.

gasper.marovt@albacore.si

Naši zaposleni so ključni element pri doseganju zastavljenih ciljev.

V kolikor menite, da ste oseba, ki se stvari loteva samostojno, imate hkrati zelo dobre sposobnosti interakcije z drugimi ter ste osredotočeni na kvaliteto, vas vabimo da nam pošljete svoj življenjepis in motivacijsko pismo.

Vprašajte nas karkoli. Kadarkoli.

“Ne stremi k uspehu temveč
k temu, da imaš vrednost.”

Albert Einstein