ENG

Prodaja podjetja

Prodaja podjetja na način, ki bo maksimiziral finančni izkupiček za lastnike, ki so lahko pravne ali fizične osebe, je zelo specializirano znanje.

Nivo kompleksnosti pri tovrstnih prodajah je zelo visok in majhne variacije v prodajnem postopku lahko drastično spremenijo finančni rezultat za prodajalca. Nekateri izmed ključnih dejavnikov na katere je potrebno pomisliti so:

V kolikor še niste izkusil prodajnega procesa podjetja, gre za veliko bolj kompleksen in obširen postopek kot bi pričakovali. 

Večina prodaj podjetij s prihodki višjimi od €2m je dolgotrajen in zapleten postopek, ki ponavadi traja več mesec.

Kompleksnost se pojavi zaradi velikega števila spremenljivk. Za zagotovitev pravilnih rezultatov in vaših strateških ciljev je potrebno veliko načrtovanja, analize scenarijev ter predvsem pravilnih nasvetov. Torej svetovanja, za katerega smo mi specializirani.

Prevzem podjetja

Pri razvoju podjetja velikokrat pride do točke, ko organska rast ne zadovoljuje zahtevanih donosov lastnikov. 

Do nakupa podjetja lahko pride zaradi potrebe po hitrejši rasti, zaradi ohranitve tržnega položaja ali pa zaradi pomankanja možnosti za rast v trenutnem sektorju. V vsakem primeru slabo izvršeni prevzemi lahko povzročijo znatno škodo za lastnike in ostale interesne skupine. Pri takšnem procesu uporaba izkušenih svetovalcev pomaga doseči željene rezultate zaradi:

Managerski prevzemi

V določenih situacijah je managerski prevzem najprimernejša oblika transakcije, ki zagotavlja največji donos tako za prodajalca kot za kupca.

V večini okoliščin je treba uvesti ustrezne zaščitne ukrepe, da se zagotovi spoštovanje fiduciarnih dolžnosti in če se le-te spoštuje je lahko managerski odkup optimalna rešitev za vse strani. V veliko situacijah poslovodstvo nima zadosti kapitala za uspešen zaključek transakcije, zato si pri tovrstnih procesih prizadevamo svetovati poslovodstvu tudi glede zbiranja kapitala in postavitve ustreznih struktur, z namenom, da si transakcijo lahko privoščijo. V kolikor razmišljate o takšni transkaciji se obrnite na nas, da se zaupno pogovorimo o priložnosti in fiduciarnih obveznosti buy-in in buy-out ekip.

Ustanovitve skupnih podjetij

Ko strankam svetujemo v procesih ustanovitve skupnih podjetij, jim ponavadi povemo, da je eden izmed ključnih faktorjev kompatibilnost obeh skupin lastnikov ter podoben pogled na vizijo in strateške cilje za skupno podjetje.

V kolikor obstaja skupna vizija in kompatibilnost obeh korporativnih kultur, potem je ponavadi možno poiskati zadovoljive rešitve glede ostalih faktorjev. V kolikor zgoraj omenjenih ključnih točk ni, ponavadi formacija skupnega podjetja ne bo popolna zgodba o uspehu. Ostala ključna področja, ki jih je potrebno dogovoriti vključujejo:

Pomagali vam bomo na vsakem koraku

“Dajte mi šest ur da podrem drevo in bom
prve štiri porabil za brušenje sekire.”

Abraham Lincoln