ENG

Prodaja podjetja

Prodaja podjetja na način, ki bo maksimiziral finančni izkupiček za lastnike, ki so lahko pravne ali fizične osebe, je zelo specializirano znanje.

Nivo kompleksnosti pri tovrstnih prodajah je zelo visok in majhne variacije v prodajnem postopku lahko drastično spremenijo finančni rezultat za prodajalca. Nekateri izmed ključnih dejavnikov na katere je potrebno pomisliti so:

01

Kateri so ključni strateški pomisleki pri prodajnem postopku za stranko – gre zgolj za ceno ali obstajajo tudi drugi ključni faktorji?

02

Na kateri točki poslovnega cikla je najbolje prodati?

03

Kakšno vrednotenje iščete?

04

Kako pripraviti podjetje na prodajo, da bi dosegli maksimalen izkupiček ter druge zastavljene cilje?

05

Kdo so najverjetnejši investitorji ter kako jih vključiti v proces?

06

Kaj so glavne prednosti prodaje s pomočjo razpisa v nasprotju z direktno prodajo s pomočjo individualnih pogajanj?

07

07 Katera zavarovanja in garancije lahko prodajalec da kupcu v prodajni pogodbi?

V kolikor še niste izkusil prodajnega procesa podjetja, gre za veliko bolj kompleksen in obširen postopek kot bi pričakovali. 

Večina prodaj podjetij s prihodki višjimi od €2m je dolgotrajen in zapleten postopek, ki ponavadi traja več mesec.

Kompleksnost se pojavi zaradi velikega števila spremenljivk. Za zagotovitev pravilnih rezultatov in vaših strateških ciljev je potrebno veliko načrtovanja, analize scenarijev ter predvsem pravilnih nasvetov. Torej svetovanja, za katerega smo mi specializirani.

Prevzem podjetja

Pri razvoju podjetja velikokrat pride do točke, ko organska rast ne zadovoljuje zahtevanih donosov lastnikov. 

Do nakupa podjetja lahko pride zaradi potrebe po hitrejši rasti, zaradi ohranitve tržnega položaja ali pa zaradi pomankanja možnosti za rast v trenutnem sektorju. V vsakem primeru slabo izvršeni prevzemi lahko povzročijo znatno škodo za lastnike in ostale interesne skupine. Pri takšnem procesu uporaba izkušenih svetovalcev pomaga doseči željene rezultate zaradi:

01

Določitve strateških ciljev in kriterijev prevzemnega procesa

02

Identifikacije prevzemnih tarč

03

Možnosti začetnega pristopa na anonimni osnovi

04

Ocene vrednosti tarče prevzema

05

Strukturiranja pogajanj in prevzemnega procesa

06

06 Pomoči pri izvedbi procesa skrbnega pregleda z namenom identifikacije morebitnih problematičnih področij pred izvedbo transakcije

07

Pogajanj vezanih na transakcijsko dokumentacijo in zaključka procesa

08

Pomoč pri integraciji po izvedbi transakcije

Ne glede na dejstvo, da je potencialna nagrada visoka, je za vsako podjetje prevzem drugega podjetja korak v neznano in izvesti se morajo aktivnosti, ki ne spadajo v ključna znanja podjetja. S pomočjo strokovnih nasvetov in podpore lahko Albacore svojim strankam zagotovi, da se tehntnica donosa / tveganja prevesi v njihovo korist.

Managerski prevzemi

V določenih situacijah je managerski prevzem najprimernejša oblika transakcije, ki zagotavlja največji donos tako za prodajalca kot za kupca.

V večini okoliščin je treba uvesti ustrezne zaščitne ukrepe, da se zagotovi spoštovanje fiduciarnih dolžnosti in če se le-te spoštuje je lahko managerski odkup optimalna rešitev za vse strani. V veliko situacijah poslovodstvo nima zadosti kapitala za uspešen zaključek transakcije, zato si pri tovrstnih procesih prizadevamo svetovati poslovodstvu tudi glede zbiranja kapitala in postavitve ustreznih struktur, z namenom, da si transakcijo lahko privoščijo. V kolikor razmišljate o takšni transkaciji se obrnite na nas, da se zaupno pogovorimo o priložnosti in fiduciarnih obveznosti buy-in in buy-out ekip.

Ustanovitve skupnih podjetij

Ko strankam svetujemo v procesih ustanovitve skupnih podjetij, jim ponavadi povemo, da je eden izmed ključnih faktorjev kompatibilnost obeh skupin lastnikov ter podoben pogled na vizijo in strateške cilje za skupno podjetje.

V kolikor obstaja skupna vizija in kompatibilnost obeh korporativnih kultur, potem je ponavadi možno poiskati zadovoljive rešitve glede ostalih faktorjev. V kolikor zgoraj omenjenih ključnih točk ni, ponavadi formacija skupnega podjetja ne bo popolna zgodba o uspehu. Ostala ključna področja, ki jih je potrebno dogovoriti vključujejo:

01

Določanje vodstva

02

Potreben nivo potrditve lastnikov za odločitve

03

Dobavo proizvodov ali storitev skupnemu podjetju s strani ene ali druge strani

04

Bodoče potrebe po financiranju

05

Politiko izplačila dividend

06

Mehanizme za izhod iz lastništva

07

Mehanizme za reševanje nestrinjanj

Proces pogajanja o zgoraj navedenih ključnih elementih je ponavadi nepogrešljiv za oceno kompatibilnosti obeh strani. Albacore ima obsežne svetovalne izkušnje pri takšnih procesih.

Pomagali vam bomo na vsakem koraku

“Dajte mi šest ur da podrem drevo in bom
prve štiri porabil za brušenje sekire.”

Abraham Lincoln