ENG

Individualno upravljanje premoženja

V Albacorju sledimo načelu, da naj vsak opravlja delo, v katerem je najboljši. Zato smo se povezali z vodilnim neodvisnim upravljavcem premoženja, Intercapital Asset Management, ki v okviru skupine Intercapital pokriva področje individualnega upravljanja premoženja in investicijskega svetovanja

Albacore je ekskluzivni zastopnik za individualno upravljanje premoženja za Intercapital Asset Management v Sloveniji in je tudi vpisan v register Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) kot odvisni borznoposredniški zastopnik družbe Intercapital Asset Management.

Ključ do uspeha je sistematičen pristop k investiranju

Pomagali vam bomo na vsakem koraku

“Dajte mi šest ur da podrem drevo in bom
prve štiri porabil za brušenje sekire.”

Abraham Lincoln