ENG

Zbiranje lastniškega kapitala

Zahtevani donos na lastniški kapital je višji kot za dolžniški, saj so lastniki podjetja v primeru insolvenčnih postopkov poplačani zadnji in s tem bolj izspostavljeni tveganju. Po drugi strani je financiranje s pomočjo lastniškega kapitala bolj fleksibilno, saj nima fiksnega profila izplačil in lastniki ustvarjajo donos le, ko je podjetje dobičkonosno.

Obstaja veliko razlogov zakaj se podjetje odloči za zbiranje dodatnega lastniškega kapitala:

01

Za znižanje stopnje zadolženosti

02

Za zbiranje sredstev z namenom bodisi organske rasti, bodisi rasti s pomočjo prevzema

03

Za odkup lastniških deležev od trenutnih lastnikov

04

Za pridobitev finančnega partnerja, ki ima komplementarne cilje in uporabne izkušnje

Albacore svojim strankam svetuje glede višine potrebnega kapitala, vrednotenja podjetja, potencialne structure in pogojev ter glede profila morebitnih investitorjev. Nato s strankami določimo najprimernejšo strategijo in cilje ter upravljamo s celotnim postopkom tako, da rezultat zadovolji njihove strateške cilje.

Zbiranje dolžniškega kapitala

Če se podjetje odloča pridobiti dolžniški kapital, pa naj bo to od bank, privatnih investitorjev, preko izdaje obveznic ali komercialnih zapisov, je ključno, da uskladi svoje denarne tokove z zahtevanimi denarnimi tokovi odplačil. Strošek financiranja je relevanten pomislek, vendar bi profil odplačil moral biti na prvem mestu.

Naša ključna znanja na področju zbiranja dolžniškega kapitala so sledeča:

Kot pri večini naših projektov, tudi ko svetujemo stranki pri zbiranju dolžniškega kapitala, najprej izdelamo robusten finančni model, ki ga uporabimo za oceno bodočih denarnih tokov na mesečni osnovi. Naš pristop je vedno stopničast, kar pomeni, da najprej pregledamo najcenejše vire financiranja in šele nato začnemo razmišljati o premostitvi morebitne likvidnostne luknje z dražjimi in bolj kompleksnimi rešitvami.

01

Imamo zelo dober poslovni odnos z večino bank v regiji in razumemo njihov način razmišljanja


02

Imamo izkušnje pri pridobivanju financiranja iz programov s podporo EU in regionalnih razvojnih bank (npr. SID, HBOR)


03

Imamo široko mrežo premožnih posameznikov in podjetij, ki so pripravljeni in želijo svoj denar posojati direktno podjetjem. To je najbolj primerno kadar je situacija prekompleksna za bančne kredite

04

Imamo izkušnje pri sodelovanju s skladi, ki nudijo direktno “mezzanine” in “uni-tranche” financiranje

05

Lahko vam svetujemo glede prednosti in slabosti pri financiranju s pomočjo obveznic ali komercialnih zapisov v primerjavi z ostalimi oblikami financiranja

Pomagali vam bomo na vsakem koraku

“Dajte mi šest ur da podrem drevo in bom
prve štiri porabil za brušenje sekire.”

Abraham Lincoln