ENG

Pomoč pri optimizaciji naložbenega portfelja

Premoženjski nasveti za ljudi s stalno zaposlitvijo za podjetnike niso primerni, saj le-ti ponavadi iz naslova dividend ali kupnine ob prodaji podjetja dobijo visoka enkratna plačila. Zaradi tega smo v Albacorju naše storitve premoženjskega svetovanja popolnoma prilgodili potrebam podjetnikov.

Tradicionalne investicijske strategije (na željo stranke) dopolnjujemo z alternativnimi investicijskimi rešitvami

Likvidni alternativni skladi

Glavni namen investiranja v alternativne naložbe je doseči boljšo razpršenost in nižji riziko celotnega portfelja ali večja donosnost, vendar je problem te naložbene kategorije poplava različnih ponudnikov, ki niso primerni za vlagateljev portfelj.

Pomagali vam bomo na vsakem koraku

“Dajte mi šest ur da podrem drevo in bom
prve štiri porabil za brušenje sekire.”

Abraham Lincoln